Kysely matkailun turvallisuusviestinnästä Helsingissä matkaileville (Opinnäytetyö)

  • Viestiketjun aloittaja Henna
  • Aloituspäivä
H

Henna

Hyvä Helsingissä parhaillaan matkaileva tai vuoden 2021 aikana matkaillut!

Vastaa kyselyyn matkailun turvallisuusviestinnästä ja osallistu Helsingin matkailun turvallisuuden kehittämiseen.

Kysely on osa turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomin opintojeni opinnäytetyötä. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää tavoittaako Helsingin matkailualojen yritysten ja muiden toimijoiden turvallisuusviestintä matkailijat. Opinnäytetyö tehdään Helsingin kaupungin Matkailun turvallisuuden alueellinen johtaminen -hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on edistää Helsingin matkailuelinkeinon palautumista esimerkiksi koronapandemiakriisistä ja kehittää myös varautumista tulevaisuuden kriiseihin. Opinnäytetyön avulla kehitetään Helsingin matkailun turvallisuutta, jonka myötä myös asiakkaiden matkailukokemukset paranevat.

Jos parhaillaan matkailet tai olet vuoden 2021 aikana matkaillut Helsingissä, osallistu kyselyyn alla olevan linkin kautta. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita tutkimuksen kannalta.

Kiitos mielenkiinnostanne ja ajastanne tutkimustani kohtaan!

Linkki suomenkieliseen kyselyyn: E-lomake - Kysely matkailun turvallisuusviestinnästä Helsingissä matkaileville

Terveisin,
Henna Karvinen
Turvallisuuden ja riskienhallinnan tradenomiopiskelija
Laurea-ammattikorkeakoulu


Dear people currently traveling or having traveled during 2021 in Helsinki!

Please, answer the survey on tourism safety communications and participate in the development of Helsinki's tourism safety.

The survey is part of my thesis on Bachelor's Degree Programme in Safety, Security and Risk Management studies at Laurea University of Applied Sciences. The aim of the thesis is to find out whether the safety communication of companies and other actors in the Helsinki tourism industry reaches tourists. With the help of the thesis, the safety of Helsinki's tourism will be developed, which will also improve customers' travel experiences.

If you are currently traveling or have traveled during 2021 in Helsinki, please answer the survey via the link below. All answers are valuable for the study.

Thank you for your interest and time in this research!

Link to the English survey:
 
Top Bottom